Azərbaycan təcrübəsində əmək mübahisələri və onların həlli yolları – 1

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində əmək mübahisələrinin ümumi şəkildə verilmiş bir tərifi yoxdur. Ancaq Əmək Məcəlləsində mövzu ilə bağlı verilən məvhumların anlayışlarından

Ardını oxu